شهرکی در شمال شهر خامنه از غرب به شهر شبستر ،از شمال به کوه های میشولی و از غرب به روستای مشنق محدود است.در حد فاصل عرض جغرافیایی 13 و 38 درجه و طول جغرافیایی 38 و 45 درجه از نصف النهار گرینویچ واقع شده و 1696 متر از سطح دریای آزاد ارتفاع دارد . به علت ارتفاع و عرض جغرافیایی ریاد دارای آب و هوای بی نظیر در شهرستان شبستر است. اولین سوپر مارکت دریانی در تاریخ 1315 در خیابان انقلاب مقابل لاله زار نو دایر گردید که موسس آن آقای حاج علی اصغر عیوضی و دوستان بودند .

داریان (دریان) اقوامی بودند که در قرن 2 هجری از خراسان برای احیاء عظمت فرهنگ از دست رفته ایرانیان قیام و در زمان قیام شعوبیه به خصوص در دوره ی مامون به نقاط مختلف ایران از جمله جنوب غربی و شمال خراسان و بعضی شیخ نشین های خلیج فارس مهاجرت کرده به تبلیغ ادب فارسی و حفظ زبان فارسی پهلوی و آداب و سنن پیشرفته و تمدن ایران باستان از جان و مال خویش دریغ نورزیده اند. دسته ای دیگر در همان زمان به محل آمده اند.

در زمان قیام بابک و سنباد در آذربایجان در ساخت قلعه های آرونق و انزاب کمک شایانی نمودند چون این قوم در قسمت کوهستانی منطقه ساکن شدند در محل به دریان شهرت پیدا کردند و محبت آن ها به ایران و ایرانی تا کنون زبانزد عام و خاص بوده است.

لذا در لغت نامه داریان به معنی مردان خدا و اهل خدا آمده که هردو از نظر لغوی درست است.

ایرانیان اصیل را گویند .هر کس به زبان ایرانی حرف می زند به آن دری که در جمع دریان آمده است.خدای نعمت ،ملازم منزل،دارندگان استعداد و نبوغ وافر را گویند.

زاده دین سرزمین فخرآفرین که کسوت خیرات و خدمت به تن نمود و فرزام کروبی را از آن خود کرد ، زنده یاد مهدی ابراهیمی دریانی بود که در دهه سال 1330 شمسی در دوره ایکه مردم منطقه در فقر و گرسنگی به سر می برند مانند ستاره درخشن علم جدید با ساختن مدرسه ها ،حمام ها و بیمارستان های متعدد دل محرومین را روشنایی بخشید.اکنون بعد از گذشت سالهای متمادی مردم بیاد خاطره آن مرد نیکوکار مفتخرند.روحش شاد و بازماندگان آن در عافیت و احترام باد.